Poznate sporočila z “Ne tiskaj, če res ni potrebno”?


Gotovo je že večina ljudi, ki prejema e-pošto, dobilo na dnu sporočila napis »Varčuj s papirjem in ne tiskaj« ali »Premisli, preden tiskaš«.

Takšni pozivi so se začeli v podporo okoljevarstvenega gibanja, ki nastopa proti papirni industriji. Njihova teza je, da je krčenje gozdov posledica sekanja za potrebe izdelave papirja. Pa je res? Poglejmo nekaj zmot, ki jih slišimo o proizvodnji papirja:

1. Izdelava papirja uničuje gozdove
90 % uničenja gozdov nastane zaradi netrajnostnih praks v kmetijstvu, neregulirane sečnje, infrastrukturnih projektov in povečani stopnji požarov. Tako je 55 % svetovne sečnje lesa uporabljene za proizvodnjo energije, 25 % za gradnjo in le 11 % za proizvodnjo papirja.

2. Papir slabo vpliva na okolje
Glavna surovina papirja je les, kar je popolnoma obnovljiv vir. Poleg tega se za papir uporablja les iz regulirane sečnje in s tem se gozdove pravilno vzdržuje. Kljub sečni so se evropski gozdovi od leta 1950 pa do danes povečali za 30 %. Zaradi proizvodnje papirja tako gozdovi niso ogroženi.

3. Za pridelavo papirja je potrebne veliko neobnovljive energije in ima zato visok ogljikov odtis
Papirna industrija v Evropi je od leta 1990 zmanjšala CO2 emisije za 40 %. V povprečju porabijo 500 kWh za izdelavo 200 kg papirja, kar lahko enačimo z izpustom osebnega vozila, ki prevozi 960 km. V Evropi je kar 54 % energije, ki jo porabijo za proizvodnjo papirja na osnovi biomase (tolikšnega deleža ne dosega noben drug sektor). Raziskave v industriji so pokazale, da je delež emisij, ki nastane v gospodinjstvu zaradi prejemanja pošte 0,1 % (kar je enako emisijam, ki nastanejo pri vožnji dolgi 70 km ali pri proizvodnji 9 litrov mleka). Tudi pri branju novic v časopisu in proizvodnji le-tega se proizvede 20% manj ogljikovega odtisa, kot pri branju novic prek spleta.

Vir: http://twosides.info/anti-greenwash-campaign

Dodaj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja