Vzajemna zavarovanje Tujina, dopolnilno, dodatno in nezgodno

Ponudba zavarovanj je pri večjih zavarovalnicah precej pestra, čeprav imamo pri nas obvezno zdravstveno zavarovanje, ki že pokriva nujne storitve reševanja in zdravljenja. Vseeno je priporočljivo preveriti še dodatne opcije, ki lahko ponudijo boljše kritje ali pa naslavljajo potrebe v kakšnih specifičnih primerih. Odličen primer je Vzajemna zavarovanje za tujino, ki seveda zagotavlja dobro zdravstveno zavarovanje v tujini.

Vzajemna nudi celoten nabor dobrodošlih zavarovanj za tiste, ki ne nameravajo tvegati. Vsak je zavarovan z osnovnim zavarovanjem, a le redki bodo s kritjem povsem zadovoljni, saj še vedno lahko nastanejo visoki stroški in nismo povsem zavarovani za vse mogoče primere. Hitro lahko pride do kakšnih nesreč in nezgod, v teh primerih pomaga Vzajemna nezgodno zavarovanje, ali pa potrebujemo kakšne druge dodatne storitve, za katere je prava izbira seveda dodatno zavarovanje. Vsi taki primeri so lahko zelo neugodni, če nismo dobro zavarovani, zato se splača ukrepati že pravočasno.

Sklenitev zavarovanja je enostavna, vse potrebne podatke lahko najdemo na spletu ali preko telefona, kar prek spleta pa lahko zavarovanje tudi dejansko sklenemo. Le korak nas torej loči od odličnega zavarovanja, ki krije vse mogoče primere tako doma kot v tujini.

Dopolnilno in dodatno ter Vzajemna zavarovanje Tujina

Predvsem se pojavljajo dileme med dopolnilnim in dodatnim zavarovanjem. Osnovno zavarovanje krije osnovni nabor nujnih zdravstvenih storitev, medtem ko za kakšne posebne posege potrebujemo drugo zavarovanje. Je to dopolnilno ali dodatno?

Tako doma kot v tujini moramo biti zavarovani - Vzajemna zavarovanje Tujina prenaša kritje tudi na tuje

Vzajemna dopolnilno zavarovanje krije enake storitve kot osnovno zavarovanje, s tem da jih krije v celoti. Pri osnovnem oziroma obveznem zavarovanju mnoge storitve namreč niso krite v celoti in jih je treba doplačati, kar lahko vodi do velikih stroškov. Nepričakovani stroški so dober razlog za izbiro dopolnilnega zavarovanja, zato je to kar splošno priporočilo, še posebej zato, ker so premije zelo zgodne. Vzajemna dopolnilno zavarovanje lahko sklenemo že za nekaj evrov mesečno, nas pa dobro ščiti pred nepričakovanimi stroški v primeru bolezni in nezgod.

Vzajemna dodatno zavarovanje prinaša širše kritje, torej dodatne storitve, ki jih osnovno zavarovanje ne vključuje, posledično jih ni tudi pri dopolnilnem zavarovanju. Dodatno zavarovanje ima zelo širok doseg in se včasih oblikuje v posebnih paketih, ki odgovarjajo različnim zavarovancem. Prilagodljivost je velika prednost, saj izbiramo med zavarovanji, ki nam najbolj odgovarjajo. Vzajemna dodatno zavarovanje lahko izkoristimo za kritje tistih situacij, ki so najbolj tvegane, torej imamo krite tiste storitve, ki jih bomo najverjetneje potrebovali. Takšni kritje je resda nekoliko dražje, a ponuja bistveno boljšo izkušnjo pri koriščenju storitev zdravstvenega sistema. Ne le, da bodo v celoti krite vse nujne storitve, pričakujemo lahko tudi širok nabor dodatnih in izbirnih storitev ter nadstandard pri storitvah in izdelkih, ki se pri tem uporabljajo. Računamo lahko še na druge ugodnosti, recimo hitre posvete s specialisti, krajše čakalne dobe in podobno.

Kam bi se torej uvrstilo Vzajemna zavarovanje Tujina? Gotovo ne gre za dopolnilno zavarovanje, je pa sorodno dodatnemu zavarovanju, čeprav ima to posebnost, da velja v tujini, kar za običajna dodatna zavarovanja ne velja.

Vzajemna zavarovanje Tujina krije tudi stroške nujnih reševanj v tujini

Vzajemna zavarovanje Tujina je svojevrstno dodatno zavarovanje

Vzajemna zavarovanje Tujina ima seveda značilnosti vseh omenjenih zavarovanj. Pokriva širok nabor zdravstvenih storitev v tujini, predvsem je pomembno, da krije nujna reševanja in zdravljenja. Na ta način spominja na osnovno zdravstveno zavarovanje, s popolnim kritjem pa tudi na dopolnilno. Gotovo pa gre po svoje tudi za dodatno zavarovanje, saj so vključene storitve, ki jih v kritju osnovnega zavarovanja ne najdemo, poleg tega je velika dodatna ugodnost že to, da Vzajemna zavarovanje Tujina velja v tujini.

Gre za izbirno zavarovanje, ki je priporočljivo pri vsakem obisku tujine. Doma nas v primeru kakšnih nepredvidljivih situacij dobro varuje Vzajemna nezgodno zavarovanje, v tujini pa ima to funkcijo Vzajemna zavarovanje Tujina, ki nudi še širše kritje in boljšo izkušnjo v praksi.

Kako deluje Vzajemna zavarovanje Tujina

Ena izmed prednosti, ki jih ima Vzajemna zavarovanje Tujina, je gotovo tudi v tem, da so vsi postopki kar se da poenostavljeni. Pri koriščenju zdravstvenih storitev v tujini je to seveda nadvse dobrodošlo, saj se nočemo ukvarjati še s kritjem, zavarovalnimi policami in plačili računov. Za vse poskrbi zavarovalnica, ki zavarovancem zagotavlja odlično izkušnjo.

To se začne že v samem izhodišču, že pred odhodom v tujino. Vzajemna zavarovanje Tujina lahko sklenemo hitro in enostavno, kar preko spleta brez potrebe po urejanju kakšne dokumentacije. Nekatere lastnosti tega zavarovanja lahko poljubno prilagajamo tako, da ustrezajo našim načrtom v tujini. Seveda določimo trajanje zavarovanja, pa tudi kritje za kakšne posebne primere. Te opcije bodo izbrali tisti, ki imajo v tujini v načrtu kakšne ekstremne podvige, ki veljajo za bolj tvegane in kritje zanje ni vedno zagotovljeno. Na podlagi teh izbir ter končnega trajanja in kritja se oblikuje tudi cena za zavarovanje. Stroški niso visoki, če ne gre za zelo dolgo potovanje po tujini in zelo visoko kritje za kakšne ekstremne aktivnosti. Za običajne počitnice bo treba odšteti le nekaj deset evrov, kar je vsekakor upravičena cena glede na to, da nam Vzajemna zavarovanje Tujina omogoča povsem brezskrbno preživljanje dopusta.

Splošni pogoji
envelope